RDW keuring binnen 2 werkdagen

Meer dan 20 jaar ervaring

Laagste BPM garantie

Particulieren en bedrijven

Ontwikkelingen op BPM gebied

Geplaatst op

11 oktober 2018

Er is weer nieuwe regelgevoing omtrent BPM en WLTP. Wat is er veranderd en wat betekent dat voor u?

 

1. KOERSLIJSTAANGIFTES:

Wij zien geregeld dat klanten en garagebedrijven hun te importeren auto’s alleen aangeven via de forfaitaire tabel (afschrijvingstabel). Wanneer wij duidelijk maken dat aangifte via een koerslijst of tacxatierapport in zeer veel gevallen aanzienlijk gunstiger is, horen we geregeld dat men hier niet bekend mee is.
En dat niet alleen… Er zijn meerdere koerslijsten beschikbaar die allemaal geaccepteerd zijn door de Belastingdienst.
In nagenoeg alle gevallen van auto’s die veel geïmporteerd worden kom je met een koerslijst lager uit dan de BPM dmv een afschrijvingstabel.
De afschrijvingstabel gaat namelijk alleen uit van een gemiddelde afschrijving per jaar. En geen enkele auto is tegenwoordig ‘gemiddeld’

Wanneer de auto zeer jong is, een hoge afschrijving heeft of meer kilometers heeft gereden, kan dankzij een koerslijstaangifte aangetoond worden dat de restwaarde van de auto lager ligt dan gemiddeld, en daardoor ook meer korting op de BPM.

U kunt ons altijd vrijblijvend benaderen om ons te laten uitrekenen welke manier van aangifte voor u het meest voordelig is. Wij vergelijken de auto altijd in de drie meest gangbare koerslijsten, om te weten wat de meest gunstige uitkomst is.

2. HOGE RAAD BEPAALT: NA 3000KM IS EEN AUTO NIET MEER NIEUW

De Hoge Raad heeft afgelopen week uitspraak gedaan in twee zaken.
De Hoge Raad heeft bepaald dat een auto met 3000 kilometer op de teller als ‘gebruikt’ mag worden beschouwd.
Wanneer je een auto importeert, is de staat van de auto op het moment van importeren beslissend. Wanneer je een nieuwe auto importeert, dan betaal je het volledige historische bruto BPM-bedrag datum eerste registratie in Nederland. Wanneer je een tweedehands auto importeert, betaal je een gedeelte daarvan.
Dit kan voor veel auto’s een verschil betekenen van vele duizenden euro’s.
https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/nieuw-in-duitsland-gekochte-mercedes-is-gebruikt-op-moment-van-registratie/
https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/nieuw-gekochte-porsche-is-gebruikt-op-moment-van-registratie/

3. WLTP INFORMATIE

Helaas kunnen wij nog geen extra verduidelijking geven over het nieuwe WLTP-beleid en de overgangsfase.
Wel kunt u de meest recente informatie en uitleg vinden op :
https://www.wltp-info.nl/

4. Export


Voor een auto die in Nederland is geregistreerd op of na 16 oktober 2006 is het mogelijk een teruggaaf van BPM te verzoeken als de auto wordt geëxporteerd naar een andere EU-lidstaat. Het verzoek om teruggaaf van BPM moet worden ingediend binnen 13 weken nadat de auto voor export is afgemeld bij de RDW.
Wij kunnen dit ook voor u verzorgen.

5. TAXATIE MOTOR & BROMFIETS

Ook voor een motor of bromfiets is het zinvol om een taxatie te laten uitvoeren.

Koopt u een nieuwe motorfiets, en verzekerd deze vol casco dan zal deze na 3 jaar meestal niet meer de nieuwwaarde uitkeren maar een door de verzekeraar vastgestelde dagwaarde welke een heel stuk lager ligt dan de oorspronkelijke nieuwwaarde, wel betaald u nog steeds premie over de nieuwwaarde. Een taxatie bied hier de oplossing!

U laat uw motorfiets door ons taxeren, wij stellen de vervangingswaarde vast en u kunt uw motorfiets verzekeren op taxatiewaarde en u bent verzekerd van uitkering na schade of diefstal mits uw verzekeraar hiermee akkoord gaat bij het afsluiten van uw polis.

Bij bromfietsen en oudere motoren is een taxatie ook zinvol, meestal gaat het om voertuigen die lang gekoesterd zijn en in veel gevallen een langdurige restauratie zijn ondergaan waarbij kosten nog moeite zijn gespaard om de originaliteit te behouden, een taxatie bied de uitkomst om ook deze voertuigen vol casco te verzekeren tegen taxatiewaarde.

Laat het taxatierapport door uw verzekeraar voor gezien waarmerken en hiervan een aantekening op uw polis maken.

6. Aangifte BPM gaat veranderen eind 2018 (streven was 1 oktober, maar dit is niet behaald door de belastingdienst)

Met ingang van 19 september 2018 wordt het ‘Formulier ten behoeve van de BPM-aangifte’ niet meer verstrekt door het RDW.
De gegevens die voorheen op dit formulier stonden worden vanaf die datum door het RDW digitaal doorgestuurd naar de Belastingdienst.

Je ontvangt dus geen geprint document meer. Hierdoor is dus niet meer te controleren of de gegevens juist zijn verwerkt door de RDW. Tevens is het ook zo dat mocht de auto eerst naar het RDW gaan en daarna getaxeerd worden, het belangrijk is om de gegevens van de auto bij de hand te hebben.
Maak dus altijd een kopie van het buitenlandse kenteken en eventueel de CVO voordat je deze inlevert bij de RDW!

Binnenkort is BPM aangifte inleveren bij een RDW locatie niet meer mogelijk (richtlijn Belastingdienst is per 1 november 2018).
De aangifte dient per post verstuurd te worden. BPM aangiften worden vanaf die datum centraal verwerkt.
Alle BPM aangiften dienen vanaf dan verstuurd te worden naar:
Belastingdienst
Postbus 2710
6401 DE HEERLEN
De volgorde waarin de aangifte wordt aangeleverd, bepaalt de doorlooptijd.
Verkort de doorlooptijd door alle gegevens in één pakket in deze volgorde aan te leveren:

  1. Formulier aangifte/melding/ opgaaf BPM
  2. Bijlagen bij het aangifteformulier BPM
  3. Overige bijlagen zoals factuur, CVO, koerslijst
  4. Taxatierapport indien van toepassing

Bij het versturen van meerdere aangiften in 1 envelop is het van belang om elke aangifte als 1 pakket samen te stellen.
De aangifte dient per post verstuurd te worden naar bovenstaand adres. BPM aangiften worden vanaf dan centraal verwerkt.

 

BP<, regelgeving, WLTP

Geplaatst in Blog